STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2581 Băng keo cá nhân ACE BAND-S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 240325-YCV Còn hiệu lực
26/03/2024

2582 Băng keo cá nhân ACEBAND-E TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 231220-YCV Còn hiệu lực
21/12/2023

2583 BĂNG KEO CÁ NHÂN AN PHÚ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0029-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
02/03/2021

2584 Băng keo cá nhân AQUA BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2585 Băng keo cá nhân các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 007-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN Còn hiệu lực
17/08/2019

2586 Băng keo cá nhân dạng cuộn ACEBAND-E TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 231220-YCV Còn hiệu lực
21/12/2023

2587 Băng keo cá nhân dạng cuộn TRAUMA – SM BANDAGE TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3694-1S3/3/2021 PL-TTDV Công ty TNHH Young Chemical Vina Còn hiệu lực
03/11/2021

2588 Băng keo cá nhân FIX BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2589 Băng keo cá nhân FRESH COOL PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 166/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2590 Băng keo cá nhân ICE GEL BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 166/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2591 Băng keo cá nhân in hình KIDS BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2592 Băng keo cá nhân in hình KIDS BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 240325-YCV Còn hiệu lực
26/03/2024

2593 Băng keo cá nhân in hình KIDS BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 240325-YCV Còn hiệu lực
26/03/2024

2594 Băng keo cá nhân in hình KIDS BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 240325-YC Còn hiệu lực
26/03/2024

2595 Băng keo cá nhân không thấm nước AQUA BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2596 Băng keo cá nhân loại vải ACE BAND-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2597 Băng keo cá nhân loại vải FABRIC BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2598 Băng keo cá nhân loại vải NEO ACE BAND-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2599 BĂNG KEO CÁ NHÂN MILOPLAST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MI LO PHA 03/2022/MILOPHA-TTBYT Còn hiệu lực
29/09/2022

2600 Băng keo cá nhân Tigerplast TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 240-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019