STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2581 Băng phim dính y tế trong suốt có gạc vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 14.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
20/06/2023

2582 Băng phim dính y tế trong suốt có rãnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 537 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/01/2020

2583 Băng phim tiệt trùng không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 092023/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2023

2584 Băng phim tiệt trùng không thấm nước có gạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 102023/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2023

2585 Băng phim trong kháng khuẩn có CHG TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-017-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
02/07/2021

2586 Băng phim trong kháng khuẩn có CHG TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-RA/2023-58 Còn hiệu lực
07/08/2023

2587 Băng phim trong vô trùng không thấm nước 3M Tegaderm I.V (3M Tegaderm I.V. Advanced Securement Dressing) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-RA/2023-69 Còn hiệu lực
30/10/2023

2588 Băng phim trong vô trùng không thấm nước 3M™ Tegaderm™ I.V. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191513 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/12/2019

2589 Băng quấn cho lấy máu bằng hệ thống chiết tách tế bào máu. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL09/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/06/2019

2590 Băng quấn ép linh hoạt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 04/2022/PIER -TTBYT Đã thu hồi
28/11/2022

2591 Băng quấn sẹo không tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ 05-2022/PLTTBYT/SĐ Còn hiệu lực
21/12/2022

2592 Băng quấn vết thương không tiệt trùng bằng miếng silicone tự dính TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3341-1 PL-TTDV Công Ty Cổ phần Dược phẩm Sông Đà Còn hiệu lực
11/09/2020

2593 Băng rốn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 796/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

2594 Băng rốn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 002:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
09/08/2023

2595 Băng rốn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH 0723-170000084/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2023

2596 Băng rốn em bé TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 07/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ T Tế Đông Pha Còn hiệu lực
29/07/2019

2597 BĂNG RỐN EM BÉ (ĐÃ TIỆT TRÙNG) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2812/MERAT-2019 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Bảo Thạch Còn hiệu lực
08/01/2020

2598 Băng rốn em bé Dopha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 17/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản xuất Dụng cụ Y tế Đông Pha Còn hiệu lực
12/05/2020

2599 Băng SILICONE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 928/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH QUÂN Còn hiệu lực
10/06/2021

2600 Băng SILICONE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH QUÂN 02/2022/PLTTBYT-DPMQ Còn hiệu lực
25/08/2022