STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2661 Băng keo cuộn loại giấy NEO YOUNG PLASTER - PAPER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2662 Băng keo cuộn loại giấy YOUNG PLASTER - PAPER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2663 Băng keo cuộn loại lụa NEO YOUNG PLASTER - SILK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2664 Băng keo cuộn loại lụa có/ không có lõi nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 253/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
11/03/2020

2665 Băng keo cuộn loại lụa có/không có lõi nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019491/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
12/03/2020

2666 Băng keo cuộn loại lụa SILK PLASTER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2667 Băng keo cuộn loại lụa YOUNG PLASTER - SILK TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 10118-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
11/06/2019

2668 Băng keo cuộn loại lụa YOUNG PLASTER - SILK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2669 Băng keo cuộn loại vải NEO YOUNG PLASTER – FABRIC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2670 Băng keo cuộn lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-23 Còn hiệu lực
31/01/2023

2671 Băng keo cuộn lụa YOUNG PLASTER-SILK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 240325-YCV Còn hiệu lực
26/03/2024

2672 Băng keo cuộn PE NEO YOUNG PLASTER - PE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2673 Băng keo cuộn PE YOUNG PLASTER - PE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2674 Băng keo cuộn Plastic trong suốt TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 10/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
30/11/2022

2675 Băng keo cuộn trong suốt FixoTape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC NGUYÊN Số: 1611/2022/PCBPL-NN Còn hiệu lực
22/11/2022

2676 Băng keo cuộn YOUNG PLASTER – ZINC OXIDE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2677 Băng keo dán vết thương vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 22.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
28/06/2021

2678 Băng keo dán vết thương vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT PL04/08/2022 Còn hiệu lực
19/08/2022

2679 Băng keo dán vết thương vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT 04/2023/PL/TP Còn hiệu lực
26/12/2023

2680 Băng keo dán vết thương vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 22.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Đã thu hồi
25/09/2020