STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2681 Băng keo vải FixoTape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC NGUYÊN Số: 1611/2022/PCBPL-NN Còn hiệu lực
22/11/2022

2682 Băng keo Vải không dệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2532/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
15/12/2021

2683 Băng keo vải lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 08 /PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
29/11/2023

2684 Băng keo vải lụa, Băng keo giấy, Băng keo có gạc, Băng keo cuộn co giãn, Băng cố định kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 09 PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
05/12/2023

2685 Băng keo y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS002-19/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
21/06/2019

2686 Băng keo y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 92/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

2687 Băng keo y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HÀ NỘI 02-2023/VBPL/HNM Còn hiệu lực
29/11/2023

2688 Băng keo y tế (OP-Strip) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0040-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

2689 Băng keo y tế (Vchanselab) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 13/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Ovi Vina Còn hiệu lực
08/07/2019

2690 Băng keo y tế cá nhân Maxiplast TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MI LO PHA 01/2024/MILOPHA-TBYT Còn hiệu lực
22/03/2024

2691 Băng keo y tế giấy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 91/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

2692 Băng keo y tế Medipore™ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200310 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/06/2021

2693 Băng keo y tế Micropore™ S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191616 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

2694 Băng keo y tế trong suốt Nexcare Nexcare™ Flexible Clear Tape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190421.1 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2019

2695 Băng keop chỉ thị nhiệt, hấp khí EO TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2108/MERAT-2019 Công ty TNHH Gas Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

2696 Băng keop chỉ thị nhiệt, hấp khí EO TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2108/MERAT-2019 Công ty TNHH Gas Việt Nam Đã thu hồi
23/08/2019

2697 Băng kết dính co giãn hai chiều Mollelast® haft TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 09/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
16/03/2020

2698 Băng Kháng Khuẩn Có Hydrogel Làm Ẩm Vết Thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1174/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2022

2699 Băng Kháng Khuẩn Hydro Hoạt Tính (Có Viền Và Không Viền) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1174/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2022

2700 Băng Kháng Khuẩn Siêu Thấm Hút TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1174/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2022