STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2681 Băng vệ sinh dành cho sản phụ - Birth pad TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 04082022/PCBBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

2682 Băng vệ sinh sau sinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 34.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Còn hiệu lực
06/12/2019

2683 Băng vệ sinh sau sinh (Maternity Pads) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 440-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Amethyst Medical Việt Nam Còn hiệu lực
15/01/2021

2684 Băng vết mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 336/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2685 Băng Vết Mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2848A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

2686 Băng vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT 01/2022/PL-ANPHAT Còn hiệu lực
11/11/2022

2687 Băng vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 16-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Đỗ Gia Còn hiệu lực
02/03/2020

2688 Băng vết thương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1384/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA VIỆT Còn hiệu lực
15/06/2020

2689 Băng vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200601 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ Còn hiệu lực
25/09/2020

2690 Băng vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1716/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/11/2020

2691 Băng vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1716/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/11/2020

2692 Băng vết thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210044 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
28/01/2021

2693 Băng vết thương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 02-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
27/01/2022

2694 Băng vết thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 03-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
27/01/2022

2695 Băng vết thương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 02.1-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
03/03/2022

2696 Băng vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PL0103/23 Còn hiệu lực
30/03/2023

2697 Băng vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PL0103/23 Còn hiệu lực
30/03/2023

2698 Băng vết thương hậu phẫu trong suốt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 337/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2699 Băng vết thương Betaplast Pro N TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 17-2018/ 170000007/PCBPL-BYT VPĐD MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS Pte. Ltd. tại HCM Còn hiệu lực
01/07/2019

2700 Băng vết thương Betaplast B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 09-MUN/ PL/170000007/PCBPL-BYT VPĐD MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS PTE. LTD Tại HCM Còn hiệu lực
01/07/2019