STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2701 Băng keo lụa TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 006/0801/MERAT-2020 VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
13/03/2020

2702 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 34/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU Còn hiệu lực
15/05/2020

2703 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 031/170000006/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Argo Business Co., Ltd tại Tp. HCM Còn hiệu lực
18/05/2021

2704 Băng Keo Lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2146/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
08/10/2021

2705 Băng Keo Lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2146/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
08/10/2021

2706 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2532/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
15/12/2021

2707 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2022/210000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

2708 Băng Keo Lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH 15/09-AL Còn hiệu lực
10/03/2023

2709 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT 03/TLP-BPL Còn hiệu lực
23/03/2023

2710 băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 300323-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/03/2023

2711 Băng keo lụa TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 06/2023/HCP-PL Còn hiệu lực
25/05/2023

2712 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 06/2023/02062023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

2713 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 1692 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

2714 băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH 02-2024/170000084/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/02/2024

2715 Băng keo lụa TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 28/2022/HCP-PL Đã thu hồi
05/12/2022

2716 Băng keo lụa 1.25cm x 5m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1974/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Còn hiệu lực
22/01/2021

2717 Băng keo lụa 2.5cm x 5m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC 01/2021/VĐ-PL Còn hiệu lực
29/11/2023

2718 Băng Keo Lụa Có Độ Dính Cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MI LO PHA 01/2023/MILOPHA-TTBYT Còn hiệu lực
13/09/2023

2719 Băng keo lụa Fixo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC NGUYÊN Số: 1611/2022/PCBPL-NN Còn hiệu lực
22/11/2022

2720 Băng keo lụa phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 21.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020