STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2801 Băng thun co giãn Elastic Bandage TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CF MED 01/2023/CAM-TTBYT Còn hiệu lực
08/03/2024

2802 Băng thun có keo cố định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 230829-YCV Còn hiệu lực
30/08/2023

2803 Băng thun có keo cố định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 240325-YCV Còn hiệu lực
26/03/2024

2804 BĂNG THUN CỔ TAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

2805 Băng Thun Cố Định Tự Dính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 333/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2806 Băng thun Conforming TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019

2807 Băng thun cuộn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 49/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
05/12/2022

2808 Băng thun cuộn các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 77/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Còn hiệu lực
09/06/2019

2809 Băng thun cuộn các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED 001/WM.23 Còn hiệu lực
07/03/2023

2810 Băng thun cuộn tự dính y tế COBAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 433 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

2811 Băng thun cuộn tự dính y tế COBAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 434 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Băng thun cuộn tự dính y tế COBAN Còn hiệu lực
05/11/2019

2812 Băng thun cuộn tự dính y tế Coban™ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200309.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/06/2021

2813 Băng thun Elastic TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 306-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019

2814 Băng thun ép vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

2815 Băng thun Eurotape TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 344-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Đức Minh Long Còn hiệu lực
28/06/2019

2816 BĂNG THUN GỐI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

2817 Băng thun gối A10 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 29/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hanomed Việt Nam Còn hiệu lực
03/07/2019

2818 Băng thun gối A8 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 72/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH Hanomed Việt Nam Còn hiệu lực
03/10/2019

2819 BĂNG THUN KHUỶU TAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

2820 Băng thun tự dính TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 306-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019