STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2821 Băng vết thương các loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210925-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
17/12/2021

2822 Băng vết thương các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210925-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đã thu hồi
29/10/2021

2823 Băng vết thương có viền loại xốp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 23.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020

2824 Băng vết thương có viền loại xốp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT PL05/08/2022 Còn hiệu lực
19/08/2022

2825 Băng vết thương cố định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 193/170000116/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
02/10/2019

2826 Băng vết thương cố định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 193/170000116/ PCBPL-BYT.... Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
08/10/2019

2827 Băng vết thương dạng gel TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 277-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thế Giới Gen Còn hiệu lực
19/07/2019

2828 Băng vết thương dạng gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210299 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN Còn hiệu lực
18/05/2021

2829 Băng vết thương dạng gel TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2022-06/QT-KQPL Còn hiệu lực
15/12/2022

2830 Băng vết thương dạng gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN 010422 Còn hiệu lực
05/01/2024

2831 Băng vết thương dạng xịt chống nước OPSITE SPRAY của SMITH & NEPHEW TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019082/170000164/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LIMITED TẠI TP HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
12/02/2020

2832 Băng vết thương hậu phẫu trong suốt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT 02/2022/PL-ANPHAT Còn hiệu lực
11/11/2022

2833 Băng vết thương không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 25.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020

2834 Băng vết thương không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT PL07/08/2022 Còn hiệu lực
19/08/2022

2835 Băng vết thương không viền loại xốp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 24.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020

2836 Băng vết thương không viền loại xốp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT PL06/08/2022 Còn hiệu lực
19/08/2022

2837 Băng vết thương loét tiết dịch y tế TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-RA/2023-60 Còn hiệu lực
09/08/2023

2838 Băng vết thương tạo gel TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210776 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
18/10/2021

2839 Băng vết thương tạo gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210776-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đã thu hồi
13/10/2021

2840 Băng vết thương tạo gel kháng khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200376-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
22/10/2021