STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2881 Băng xốp vết thương Therasorb Silver TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 86.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Còn hiệu lực
17/04/2021

2882 Băng y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2883 Băng y tế (Hydrocolloid foam Dressing) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02210917 Công ty cổ phần SEAPICS Quốc Tế Còn hiệu lực
13/08/2019

2884 Băng y tế (Hydrocolloid foam Dressing) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01261218 Công ty cổ phẩn Seapics Quốc Tế Còn hiệu lực
22/08/2019

2885 Băng y tế (Hydrocolloid foam Dressing) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01070618 Công ty cổ phần SEAPICS Quốc tế Còn hiệu lực
03/09/2019

2886 Băng y tế cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2887 Băng y tế co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2888 Băng y tế cuộn trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2889 Băng y tế dành cho da nhạy cảm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 339/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2890 Băng y tế giấy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2891 Băng y tế I.V TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2892 Băng y tế I.V TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2893 Băng y tế lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2894 Băng y tế trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 340/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2895 Băng y tế trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2896 Băng y tế trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2897 Băng y tế vải cotton TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2898 Băng y tế vô trùng trong suốt có gel chlohexidine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 538 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

2899 Băng y tế đa năng dạng lỏng tạo xốp Polyurethane TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-90/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2023

2900 Băng y tế đa năng dạng lỏng tạo xốp Polyurethane TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-1919/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023