STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2901 Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ hở TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

2902 Băng đạn dùng cho dụng cụ cắt nối thẳng mổ mở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI 1105/2023/CV/HSI Còn hiệu lực
08/11/2023

2903 Băng đạn dùng cho dụng cụ ghim cắt thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI 1105/2023/CV/HSI Còn hiệu lực
08/11/2023

2904 Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt thẳng nội soi TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 03/2023/DNM-PCBBPL Còn hiệu lực
09/06/2023

2905 Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt thẳng nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI 1105/2023/CV/HSI Còn hiệu lực
08/11/2023

2906 Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

2907 Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

2908 Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

2909 Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

2910 Băng đạn khâu cắt rãnh, phế quản phổi, nhu mô phổi dùng trong mổ hở TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 158-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

2911 Băng đầu giường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG 02-2023/KQPL-TBD Còn hiệu lực
04/03/2023

2912 Băng đầu gối TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

2913 Băng đệm lót chỉnh hình dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0419CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT THIÊN LONG Còn hiệu lực
15/12/2019

2914 Băng đệm lót chỉnh hình dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0519CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Còn hiệu lực
22/12/2019

2915 Băng đệm lót chỉnh hình dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0719CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Còn hiệu lực
06/01/2020

2916 Băng đệm mềm Rosidal® soft TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
18/03/2020

2917 Bảng điều khiển cho máy hút khí thải gây mê AGSS Duplex Remote TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 90/170000161/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

2918 Bảng điều khiển dùng trong y tế cho máy hút khí thải gây mê AGSS Duplex Remote TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 178/170000161/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
10/08/2023

2919 Bảng điều khiển khí (Gas Control Panel) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1422021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

2920 Bảng điều khiển khí (Gas Control Panel) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HC 0012022- HC Còn hiệu lực
22/02/2022