STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2921 Bảng điều khiển khí Nitơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HN Còn hiệu lực
24/12/2021

2922 Bảng điều khiển khí trong phòng mổ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HN Còn hiệu lực
24/12/2021

2923 Bảng đọc phim X-Quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018052 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ MINH ÁNH Còn hiệu lực
29/06/2019

2924 Băng đóng lòng mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 29/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
27/02/2023

2925 Băng đóng lòng mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 01/2024/KQPL-USM Còn hiệu lực
26/01/2024

2926 Băng đóng lòng mạch quay (Radial Compression Device) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 329-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
05/10/2020

2927 Băng đóng động mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 015.23/PL-TVME Còn hiệu lực
10/08/2023

2928 Băng đóng động mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL58/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
27/06/2019

2929 Băng đóng động mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 065.20/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
26/01/2021

2930 Băng đúc chỉnh hình dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1737/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Còn hiệu lực
07/11/2020

2931 Băng đựng hóa chất cho máy tiệt khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 19-PL-AL Còn hiệu lực
26/12/2022

2932 Băng đựng hydrogen peroxide cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210981-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC TIẾN Còn hiệu lực
05/01/2022

2933 Băng đựng hydrogen peroxide cho máy tiệt khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020523/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
22/02/2021

2934 Băng đựng hydrogen peroxide cho máy tiệt khuẩn (Chất tiệt khuẩn hydrogen peroxide đóng gói dạng băng) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0221 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/03/2021

2935 Băng, gạc y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 47 Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế Còn hiệu lực
27/02/2020

2936 Băng, gạc y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68/20 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Còn hiệu lực
13/04/2020

2937 Băng, nẹp, cuộn lót bó bột TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181230/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
07/09/2020

2938 Băng, que và thẻ chỉ thị tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018369 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/08/2019

2939 Băng, đai, nẹp chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200394 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HAMECO HƯNG YÊN Còn hiệu lực
09/07/2020

2940 Băng, đai, nẹp cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018446 PL-VTC/ 180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
07/06/2019