STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2941 Băng, đai, nẹp cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018288 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
28/06/2019

2942 Băng, đai, nẹp cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018363 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
01/07/2019

2943 Băng, đai, nẹp cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018746 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/10/2019

2944 Băng, đai, nẹp cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018797 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2019

2945 Băng, đai, nẹp cố định và vớ áp lực y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018745 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/10/2019

2946 Băng/ Miếng/ Gạc cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEALTH STANDARDS CORP PL-TTDV/ 20220001/PCBPL-HSC Còn hiệu lực
13/07/2022

2947 Băng/Miếng cầm máu mũi (loại có gắn dây và gạc) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 148-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuân Vy Còn hiệu lực
15/08/2019

2948 Băng/Miếng cầm máu mũi (loại có gắn dây và ống thở) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 148-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuân Vy Còn hiệu lực
15/08/2019

2949 Băng/Miếng cầm máu mũi (loại có gắn dây) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 148-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuân Vy Còn hiệu lực
15/08/2019

2950 Băng/Miếng cầm máu mũi vô trùng dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 357-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuân Vy Còn hiệu lực
15/08/2019

2951 Băng/Miếng cầm máu mũi vô trùng dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 454-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
27/08/2019

2952 Băng/Miếng cầm máu mũi vô trùng dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0107/XUANVY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/08/2023

2953 Băng/que chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICAL TD 02/2022/MTD-PL Đã thu hồi
15/09/2022

2954 Băng/que keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICAL TD 01/2024/MTD-PL Còn hiệu lực
17/01/2024

2955 Bangade elastique (băng đàn hồi) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 407-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

2956 Banh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 01/2023/MDTPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2023

2957 Banh (van) các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 358/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CPS Còn hiệu lực
11/10/2019

2958 Banh âm đạo các loại dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CG002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHÂU GIANG Còn hiệu lực
16/07/2019

2959 Banh bảo vệ đường mổ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 220106-1/PL-VMD Còn hiệu lực
29/01/2024

2960 Banh bảo vệ đường mổ, dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 210420/170000034/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedic Còn hiệu lực
21/05/2021