STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2981 Banh môi hai đầu TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0212/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
07/12/2019

2982 Banh môi trên dưới của răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0212/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
07/12/2019

2983 Banh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190093.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
12/03/2020

2984 Banh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04260917 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
16/04/2021

2985 Banh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04260917 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
16/04/2021

2986 Banh mũi/ tai dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 413/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

2987 Banh ngực phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 581/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/12/2019

2988 Banh ngực phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 945/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

2989 Banh ngực phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 37/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
08/08/2022

2990 Banh ngực trẻ em FINOCHIETTO 75/18/20 mm TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 57.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ MINH Còn hiệu lực
20/12/2019

2991 Banh nong hậu môn TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 39.2/062022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
25/07/2022

2992 Banh phẩu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HMC001c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HEALTH MEDICAL CARE Còn hiệu lực
01/07/2019

2993 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 492/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
29/11/2019

2994 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 666/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/12/2019

2995 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190066.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
09/01/2020

2996 Banh phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 682/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/04/2020

2997 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200433 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
12/08/2020

2998 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210177 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
26/03/2021

2999 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEALTH MEDICAL CARE 0110/22/HMC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022

3000 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-55-PLTTBYT Còn hiệu lực
16/12/2022