STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3001 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 503/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
01/11/2023

3002 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEALTH MEDICAL CARE 0105/22/HMC/PCBPL-BYT Đã thu hồi
07/06/2022

3003 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEALTH MEDICAL CARE 0108/22/HMC/PCBPL-BYT Đã thu hồi
29/08/2022

3004 Banh phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV005c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019

3005 Banh phẫu thuật não các loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV004f/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019

3006 Banh phẫu thuật nhãn khoa sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL 09/2023/DTG-RA-PL Còn hiệu lực
31/03/2023

3007 BANH PHẪU THUẬT TAI 9 CM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

3008 BANH PHẪU THUẬT TAI 9 CM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0911/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
25/11/2022

3009 Banh phẫu thuật thần kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 930/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/08/2021

3010 Banh phẫu thuật thần kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 929/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/08/2021

3011 Banh phẫu thuật thần kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 200/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
08/12/2022

3012 Banh phẫu thuật thần kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 201/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
08/12/2022

3013 Banh phẫu thuật tuyến tiền liệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 300/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

3014 Bánh phôi nha khoa Zirconia-Nacera TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018558 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE STARS DENTAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

3015 Banh sọ não các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
28/10/2020

3016 Banh sừng trâu (size 40mm,60mm,80mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 2906222/ Instruments/ Allgaier/ Germany Còn hiệu lực
08/01/2024

3017 Banh sườn cho phẫu thuật tim ít xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 845/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
16/03/2021

3018 Banh tâm nhĩ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 507/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/11/2023

3019 Banh tổ chức TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 02022024 Còn hiệu lực
02/02/2024

3020 Banh tử cung sử dụng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0174/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE ĐẠI THỌ Còn hiệu lực
18/09/2021