STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3021 Banh tự giữ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 420/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/10/2019

3022 Banh tự giữ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 582/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/12/2019

3023 Banh tự giữ dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 948/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
16/08/2021

3024 Banh tự giữ dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 502/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
27/10/2023

3025 Banh và móc phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2023-73/PLTTBYT Còn hiệu lực
15/05/2023

3026 Banh vén rễ thần kinh các loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV003g/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019

3027 Banh vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018854 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Còn hiệu lực
25/12/2019

3028 Banh vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 220622/Instruments-Allgaier/Germany Còn hiệu lực
16/01/2024

3029 Banh vết thương Farabeuf loại nhỏ. Hai đầu, dài 125mm bộ 2 chiếc 22 x 10mm, 25 x 10mm, 28 x 12mm, 32 x 12mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Allgaier-Germany/300522 Còn hiệu lực
09/12/2023

3030 Banh vết thương, chân sâu, 2 đầu nhọn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 02022024 Còn hiệu lực
02/02/2024

3031 Banh vết thương, có 3-4 răng cưa ở mỗi bên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 02022024 Còn hiệu lực
02/02/2024

3032 Bánh xe Infusion Set Part 4.4 ROLLER TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0469/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2022

3033 BANH, DÙI, ĐỤC NẠO, DẦU VÀ THƯỚC ĐO CÁC LOẠI TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1909/ 170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
03/06/2019

3034 BANH, MỎ VỊT, QUE NONG CÁC LOẠI TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2505/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
03/06/2019

3035 BANH, MÓC CÁC LỌAI TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1201/170000102/PCBPL-BYT/2017 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
03/06/2019

3036 Banh, vén phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 583/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019

3037 banh, vén phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 354/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
18/04/2023

3038 Banh, vén, móc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191425 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG Còn hiệu lực
19/12/2019

3039 Banh/ lưỡi banh dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 415/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

3040 Banh/ vén/ móc dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 478/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020