STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3061 Bao cao su TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM RB-DR Performa-PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VN Còn hiệu lực
30/06/2019

3062 Bao cao su TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 233-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH MTV TBYT Hà Cao Còn hiệu lực
01/07/2019

3063 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 117CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Scrum Việt Nam Còn hiệu lực
10/07/2019

3064 BAO CAO SU TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 051-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO Còn hiệu lực
12/07/2019

3065 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 144-PQB/170000029/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Scrum Việt Nam Còn hiệu lực
19/08/2019

3066 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 658 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GOLDCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2019

3067 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181688.1-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TOP A Còn hiệu lực
22/10/2019

3068 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018377/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH Còn hiệu lực
31/10/2019

3069 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180892.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BMV VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

3070 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 246-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH DERMOCOS PHARMA Còn hiệu lực
14/11/2019

3071 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 25/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư Dược phẩm SUM Còn hiệu lực
28/11/2019

3072 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 102 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/12/2019

3073 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2795 PL Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2019

3074 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200365 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TOP A Còn hiệu lực
19/06/2020

3075 Bao Cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 624/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ Còn hiệu lực
29/06/2020

3076 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3369 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
21/07/2020

3077 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3369 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
21/07/2020

3078 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 656- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc tế IT Còn hiệu lực
22/07/2020

3079 BAO CAO SU TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 940/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAFATIS Còn hiệu lực
06/08/2020

3080 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0469PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VITA SIGNATURE Còn hiệu lực
26/08/2020