STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3081 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 5820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐỨC THÀNH Còn hiệu lực
17/09/2020

3082 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 56-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
18/09/2020

3083 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3448 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm V&S Việt Nam Còn hiệu lực
03/11/2020

3084 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200662 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/11/2020

3085 BAO CAO SU TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 597.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ JILI Còn hiệu lực
11/11/2020

3086 BAO CAO SU TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 597.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ JILI Còn hiệu lực
11/11/2020

3087 Bao Cao Su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1726/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAFATIS Còn hiệu lực
13/11/2020

3088 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 64-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2020

3089 Bao cao su TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

3090 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 12020CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐỨC THÀNH Còn hiệu lực
07/01/2021

3091 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 14021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM 150 COPHAVINA Còn hiệu lực
29/01/2021

3092 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210106 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/02/2021

3093 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930-1CL26/9/2019 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/03/2021

3094 Bao cao su TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 083-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty liên doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
23/03/2021

3095 Bao cao su TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 084-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty liên doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
23/03/2021

3096 Bao Cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1145/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASENAC Còn hiệu lực
25/03/2021

3097 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 64.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YIMING Còn hiệu lực
27/03/2021

3098 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021077/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI CON ĐƯỜNG XANH Còn hiệu lực
07/04/2021

3099 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 15-2021-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Còn hiệu lực
19/04/2021

3100 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Còn hiệu lực
29/05/2021