STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3121 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 332/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAO MON Còn hiệu lực
05/10/2021

3122 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021412DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
29/10/2021

3123 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181944 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC Còn hiệu lực
09/11/2021

3124 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Còn hiệu lực
12/11/2021

3125 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 32-2021/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
07/12/2021

3126 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 32-2021/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
07/12/2021

3127 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 32-2021/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
07/12/2021

3128 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 32-2021/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
07/12/2021

3129 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 32-2021/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
07/12/2021

3130 Bao cao su TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 376-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty liên doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
24/12/2021

3131 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH Còn hiệu lực
03/01/2022

3132 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210958-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần BMV Việt Nam Còn hiệu lực
05/01/2022

3133 Bao Cao Su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2460/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DALITEK VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/01/2022

3134 Bao Cao Su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2460/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DALITEK VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/01/2022

3135 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VITA SIGNATURE 1901 PL-VS/ 2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

3136 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FULL WELL TRADING VIỆT NAM 01/2022/KQPL Còn hiệu lực
23/02/2022

3137 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FULL WELL TRADING VIỆT NAM 01/2022/KQPL Còn hiệu lực
23/02/2022

3138 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FULL WELL TRADING VIỆT NAM 01/2022/KQPL Còn hiệu lực
23/02/2022

3139 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0490/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

3140 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 308/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022