STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3141 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DELTA 01-22/PLTTBYT-DEL Còn hiệu lực
09/05/2022

3142 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DELTA 02-22/PLTTBYT-DEL Còn hiệu lực
09/05/2022

3143 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CAO SU Y TẾ TÂN CUỘC SỐNG 40/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

3144 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG 2705/2022/TANCUONG Còn hiệu lực
27/05/2022

3145 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 40/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2023

3146 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MSMEDI VIỆT NAM 2406/22/MSME/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

3147 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MSMEDI VIỆT NAM 2406/22/MSME/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

3148 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TYRAN 20180568-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/07/2022

3149 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAFATIS 01/2022/PL/SFT Còn hiệu lực
13/07/2022

3150 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG LỘC 01/2022/BPL-KL Còn hiệu lực
25/07/2022

3151 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2686A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2022

3152 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 60 Còn hiệu lực
22/09/2022

3153 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 60 Còn hiệu lực
22/09/2022

3154 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG 1609/22/TC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

3155 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 101125221CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

3156 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 544/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2022

3157 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 544/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2022

3158 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 544/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2022

3159 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 544/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2022

3160 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 544/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2022