STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3181 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANIPHAR VIỆT NAM 01/PL Còn hiệu lực
10/04/2023

3182 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 022023/PL-KKVN Còn hiệu lực
13/04/2023

3183 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202303/GOLDENCHOICE Còn hiệu lực
17/04/2023

3184 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM SUM 05032022/PL-SUM Còn hiệu lực
20/04/2023

3185 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 742/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

3186 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 1497/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
18/05/2023

3187 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 1497/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
18/05/2023

3188 bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP XNK Á CHÂU 1905/2023/CLS-ASIA Còn hiệu lực
19/05/2023

3189 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROI VIỆT NAM 01-2023/ROI-PL-TTBYT Còn hiệu lực
25/05/2023

3190 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 06/PL Còn hiệu lực
01/06/2023

3191 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 758/180000028 Còn hiệu lực
14/06/2023

3192 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 052023/PL-KKVN Còn hiệu lực
22/06/2023

3193 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH MY 01/2023/PL_HM Còn hiệu lực
30/06/2023

3194 BAO CAO SU TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HITACHI 0107/20/KN Còn hiệu lực
13/07/2023

3195 BAO CAO SU TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HITACHI 0107/23/KN Còn hiệu lực
13/07/2023

3196 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OIO VIETNAM OIO-01-KQPLYT Còn hiệu lực
27/07/2023

3197 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN 682023-XT/680000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2023

3198 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANIPHAR VIỆT NAM 02/PL Còn hiệu lực
29/07/2023

3199 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 11.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2023

3200 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 07/PL Còn hiệu lực
11/09/2023