STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3201 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANIPHAR VIỆT NAM 02/PL Còn hiệu lực
29/07/2023

3202 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 11.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2023

3203 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 07/PL Còn hiệu lực
11/09/2023

3204 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1104/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/11/2023

3205 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1104/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/11/2023

3206 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1104/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/11/2023

3207 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1104/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/11/2023

3208 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN 22112023-XT/230000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/11/2023

3209 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 05/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2023

3210 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 161/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/12/2023

3211 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 163/2023/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/12/2023

3212 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 11122023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

3213 bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP XNK Á CHÂU Số: 1412/2023/PPL-ASIA Còn hiệu lực
15/12/2023

3214 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN 18122023-XT/230002099/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2023

3215 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FRAN HT PL01/2023/HT Còn hiệu lực
26/12/2023

3216 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROI VIỆT NAM 01-2024/ROI-PL-TTBYT Còn hiệu lực
23/01/2024

3217 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG LỘC 01/2024/BPL-KL Còn hiệu lực
29/01/2024

3218 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ELASUN VIỆT NAM 01-24/PL-Elasun Còn hiệu lực
02/02/2024

3219 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 12020CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐỨC THÀNH Đã thu hồi
07/01/2021

3220 Bao cao su TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0490/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DELTA Đã thu hồi
29/12/2021