STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3221 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21042022/PLTBYT-05 Đã thu hồi
06/05/2022

3222 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21042022/PLTBYT-05 Đã thu hồi
06/05/2022

3223 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21042022/PLTBYT-05 Đã thu hồi
06/05/2022

3224 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 23042022/PLTBYT-Invisible Đã thu hồi
06/05/2022

3225 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 23042022/PLTBYT-Invisible Đã thu hồi
06/05/2022

3226 Bao cao su TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 22042022/PLTBYT-Performa Đã thu hồi
06/05/2022

3227 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 102023/PL-KKVN Đã thu hồi
24/10/2023

3228 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1101/PLTTBYT Đã thu hồi
04/11/2023

3229 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1101/PLTTBYT Đã thu hồi
04/11/2023

3230 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1101/PLTTBYT Đã thu hồi
04/11/2023

3231 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1101/PLTTBYT Đã thu hồi
04/11/2023

3232 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 163/2023/180000028/PCBPL-BYT Đã thu hồi
04/12/2023

3233 Bao cao su (FIESTA BUBBLEGUM, FIESTA BANANA, FIESTA DURIAN, FIESTA GRAPE, FIESTA STRAWBERRY, FIESTA DELAY, FIESTA DOTTED, FIESTA EXTREME, FIESTA MAX DOTTED, FIESTA NEON, FIESTA ULTRA SAFE, FIESTA ULTRA THIN, SUTRA PLUS) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3234 Bao cao su (FIESTA SENSATION, FIESTA ROCKET, FIESTA ALL NIGHT, FIESTA STRAWBERRY, FIESTA BANANA, FIESTA CARAMEL, FIESTA CHOCOLATE, FIESTA VANILLA, FIESTA COLA, FIESTA CLASSIC, FIESTA EXCITING, FIESTA ROCKET PLUS, FIESTA X LARGE, FIESTA EXTRA SAFE, FIESTA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3235 Bao cao su (FIESTA ULTRA THIN, FIESTA 3 IN 1, FIESTA RIBBED, FIESTA DOTTED, FIESTA STRAWBERRY, FIESTA CHOCOLATE) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3236 Bao cao su (KISS CLASSIC, KISS STRAWBERRY, KISS BANANA, KISS MINT, KISS PASSION, KISS FRESH) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3237 Bao cao su (KISS CLASSIC, KISS STRAWBERRY, KISS BANANA, KISS MINT, KISS PASSION, KISS FRESH) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202303/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3238 Bao cao su (Male Latex Condom) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020432/170000164/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Codupha Còn hiệu lực
14/08/2020

3239 Bao cao su (Natural latex rubber condoms R3) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 54821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANIPHAR VIỆT Còn hiệu lực
11/08/2021

3240 Bao cao su (PRUDENCE FUEGO ETERNO, PRUDENCE EFECTO RETARDANTE, PRUDENCE ULTRA SENSIBLE EFECTO RETARDANTE) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023