STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3241 Bao cao su (KISS CLASSIC, KISS STRAWBERRY, KISS BANANA, KISS MINT, KISS PASSION, KISS FRESH) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202303/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3242 Bao cao su (Male Latex Condom) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020432/170000164/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Codupha Còn hiệu lực
14/08/2020

3243 Bao cao su (Natural latex rubber condoms R3) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 54821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANIPHAR VIỆT Còn hiệu lực
11/08/2021

3244 Bao cao su (PRUDENCE FUEGO ETERNO, PRUDENCE EFECTO RETARDANTE, PRUDENCE ULTRA SENSIBLE EFECTO RETARDANTE) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3245 Bao cao su BLACK COFFEE LATEX CONDOMS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3246 Bao cao su BLACK COFFEE LATEX CONDOMS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202303/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3247 Bao cao su bọc đầu dò máy siêu âm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1875 PL-TTDV Công ty Cổ phần ME77 Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

3248 Bao cao su bọc đầu dò máy siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 10/2022-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
09/03/2023

3249 Bao cao su các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 735 PL-TTDV Công Ty Liên Doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
16/03/2021

3250 Bao cao su condoms KIMONO® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 37/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc Tế IT Còn hiệu lực
22/07/2020

3251 Bao cao su condoms Nevalyashka® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 37/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc Tế IT Còn hiệu lực
22/07/2020

3252 Bao cao su Diftori TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THANH TRÌ 59/2022/PCBPL Còn hiệu lực
05/09/2022

3253 Bao cao su DS’CRET 56 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020055/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
07/02/2020

3254 Bao cao su DS’CRET FIT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020055/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
07/02/2020

3255 Bao cao su DS’CRET PLEASURE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020055/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
07/02/2020

3256 Bao cao su DS’CRET SENSITIVE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020055/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
07/02/2020

3257 Bao cao su DS’CRET STRONG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020055/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
07/02/2020

3258 Bao cao su DS’CRET SWEET TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020055/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
07/02/2020

3259 Bao cao su ELT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÂM TIẾN PLYT/BCS-2022 Còn hiệu lực
12/04/2022

3260 Bao cao su Erotica de Luxe TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 37/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc Tế IT Còn hiệu lực
22/07/2020