STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3261 Bao cao su Fiesta TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 141-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty liên doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
18/03/2021

3262 Bao cao su Fiesta TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 088-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty liên doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
23/03/2021

3263 Bao cao su FIESTA WATERMELON SUGAR LATEX CONDOMS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202307/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3264 Bao cao su FIESTA WATERMELON SUGAR LATEX CONDOMS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202303/GOLDENCHOICE/BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

3265 Bao cao su GEXlife TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VITA SIGNATURE 1105 PL-VS/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/05/2023

3266 Bao cao su Glamourous Butterfly Melty TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SCRUM VIỆT NAM 01/2023/TTBYT- SCRUM Còn hiệu lực
27/04/2023

3267 Bao cao su Goldmen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3268 Bao cao su hiệu AMOR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TYRAN 20180336-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/07/2022

3269 Bao cao su hiệu OKEDO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TYRAN 20180313-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/07/2022

3270 Bao cao su Hotmen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3271 Bao cao su INNOVA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT SaoMon/200000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sao Mon Còn hiệu lực
02/03/2020

3272 Bao cao su lấy mẫu tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
19/12/2019

3273 Bao cao su lấy mẫu tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 363/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
04/06/2020

3274 Bao cao su Less Skin Strongmen’s TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3275 Bao cao su Long time TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3276 Bao cao su Michio TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3277 Bao cao su Michio TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3278 Bao cao su ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GAC 0827.2/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/08/2023

3279 Bao cao su OK Original TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2297-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

3280 Bao cao su OLO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 754/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu VNLOGS Còn hiệu lực
30/08/2021