STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3281 Bao cao su OLO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 755/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ OZOVN Còn hiệu lực
30/08/2021

3282 Bao cao su OZO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 985/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu VNLOGS Còn hiệu lực
16/10/2021

3283 Bao cao su OZO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1199/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2022

3284 Bao cao su Preservativo Saude TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 300-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty Liên Doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
18/03/2021

3285 Bao cao su Roman TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3286 Bao cao su Romantic Rose TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 07/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

3287 Bao cao su Romantic Rose TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 30/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

3288 Bao cao su Strongmen’s TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3289 Bao cao su Strongmen’s TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3290 Bao cao su Sure TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 08/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

3291 Bao cao su Sure TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 19/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

3292 Bao cao su Sure - men TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021

3293 BAO CAO SU TRÁNH THAI TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 06.18/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
22/06/2019

3294 BAO CAO SU TRÁNH THAI TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 05.17/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
21/06/2019

3295 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

3296 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 114-PQB/170000029/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Scrum Việt Nam Còn hiệu lực
10/07/2019

3297 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 197-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
31/10/2019

3298 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 666/180000028/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Tân Cương Còn hiệu lực
17/11/2019

3299 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 665/180000028/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Y tế Quốc Tế VNT Còn hiệu lực
17/11/2019

3300 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 209/190000031/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Tân Cương Còn hiệu lực
25/11/2020