STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3301 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 666/180000028/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Tân Cương Còn hiệu lực
17/11/2019

3302 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 665/180000028/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Y tế Quốc Tế VNT Còn hiệu lực
17/11/2019

3303 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 209/190000031/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Tân Cương Còn hiệu lực
25/11/2020

3304 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 660.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH INSTINCTUS VIETNAM Còn hiệu lực
24/12/2020

3305 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 660.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH INSTINCTUS VIETNAM Còn hiệu lực
24/12/2020

3306 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0059-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
06/03/2021

3307 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0059-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
06/03/2021

3308 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0059-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
06/03/2021

3309 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 04.21/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
30/03/2021

3310 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 05.21/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
05/04/2021

3311 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 241/190000031/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Tân Cương Còn hiệu lực
23/04/2021

3312 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 03/170000035/PCBPL-BYT VPĐD NEO AGRO BUSINESS CO., LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
05/08/2021

3313 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 202021APPL/170000091/PCBBPL-BYT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
08/12/2021

3314 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 102/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

3315 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HOÀNG VY 08062002 Còn hiệu lực
15/07/2022

3316 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HOÀNG VY 08062002 Còn hiệu lực
15/07/2022

3317 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 01/PL Còn hiệu lực
12/08/2022

3318 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 01/PL Còn hiệu lực
12/08/2022

3319 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 02/PL Còn hiệu lực
15/08/2022

3320 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 02/PL Còn hiệu lực
15/08/2022