STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
321 (Họ) Kéo phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 36/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

322 (Họ) Kéo phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 774/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/08/2020

323 (HỌ) Kẹp mang kim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 37A/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

324 (Họ) Kẹp nối mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 38/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

325 (Họ) Kẹp sản khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 39/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

326 (Họ) Khay chỉnh nha trong suốt TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 161.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

327 (Họ) khóa ba chạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 106PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
09/01/2021

328 (Họ) Khung kéo liên tục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 41/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

329 (Họ) Kìm cắt, gặm tổ chức TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 42A/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

330 (Họ) Kim châm cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 141 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
02/08/2021

331 (Họ) Kim chọc dò TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 43/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

332 (Họ) Kìm kẹp mảnh ghép, tổ chức TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 44/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

333 (Họ) kim lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 106PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
09/01/2021

334 (Họ) kim luồn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 106PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
09/01/2021

335 (Họ) Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc bổ sung, cơ chế đầu chụp bảo vệ sau khi sử dụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 139 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
02/08/2021

336 (Họ) Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc bổ sung, cơ chế đầu chụp bảo vệ sau khi sử dụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 140 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
02/08/2021

337 (Họ) Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc bổ sung, cơ chế đầu chụp bảo vệ sau khi sử dụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 142 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
02/08/2021

338 (Họ) Kim luồn tĩnh mạch an toàn dạng bút, không cánh, không cổng bơm thuốc bổ sung, cơ chế đầu chụp bảo vệ sau khi sử dụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 139 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
02/08/2021

339 (Họ) Kim luồn tĩnh mạch an toàn dạng bút, không cánh, không cổng bơm thuốc bổ sung, cơ chế đầu chụp bảo vệ sau khi sử dụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 140 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
02/08/2021

340 (Họ) Kim luồn tĩnh mạch an toàn dạng bút, không cánh, không cổng bơm thuốc bổ sung, cơ chế đầu chụp bảo vệ sau khi sử dụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 142 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
02/08/2021