STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78201 Máy phân tích sinh hóa kèm điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 194/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/07/2020

78202 Máy phân tích sinh hóa kèm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-60/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
31/12/2019

78203 Máy phân tích sinh hóa kèm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-61/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
31/12/2019

78204 Máy phân tích sinh hóa kèm điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 20/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/12/2019

78205 Máy phân tích sinh hóa kèm điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 22/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/12/2019

78206 Máy phân tích sinh hoá khô tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT 2112/24/TP Còn hiệu lực
21/12/2023

78207 Máy phân tích sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 03B/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
08/04/2022

78208 Máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

78209 Máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-97/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

78210 Máy phân tích sinh hóa nước tiểu UC- 3500 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 17/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

78211 Máy phân tích sinh hóa tích hợp khối phân tích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 33/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2020

78212 MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NV002/170000073/ PCBPL-BYT (Navimed) CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/12/2019

78213 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 68/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
16/09/2019

78214 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190748 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Còn hiệu lực
03/10/2019

78215 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018741 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Còn hiệu lực
30/10/2019

78216 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 101/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
11/11/2019

78217 MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1146/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Còn hiệu lực
28/05/2020

78218 máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 24-1-6CL26/6/17 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Đức Còn hiệu lực
15/09/2020

78219 máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 24-1-7CL26/6/17 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Đức Còn hiệu lực
15/09/2020

78220 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7620CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
05/11/2020