STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78221 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 18521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
15/03/2021

78222 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 610/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
26/04/2021

78223 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 717/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
12/05/2021

78224 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 919/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
11/06/2021

78225 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 57/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
07/07/2021

78226 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2156/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
07/10/2021

78227 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0414PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO Còn hiệu lực
14/12/2021

78228 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0399/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Còn hiệu lực
25/12/2021

78229 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ Còn hiệu lực
11/01/2022

78230 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 260322/MDRAY-HN Còn hiệu lực
26/03/2022

78231 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ 01-2022/PCBPL-BYT –THIÊN HÀ Còn hiệu lực
13/04/2022

78232 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 090522MDRAYMAYSH/HN Còn hiệu lực
09/05/2022

78233 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VAVIM 01C/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
09/06/2022

78234 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 01/PL-FIT-SD-2022 Còn hiệu lực
18/06/2022

78235 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 05/22/PL-VT Còn hiệu lực
01/07/2022

78236 Máy Phân Tích Sinh Hóa Tự Động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT Y 01/PL/VIETY Còn hiệu lực
07/07/2022

78237 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 08/22/PL-VT Còn hiệu lực
07/11/2022

78238 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 1011/2022/DC Còn hiệu lực
21/11/2022

78239 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 11/2022PL-TP Còn hiệu lực
02/03/2023

78240 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0486PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2023