STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78241 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 24-1-2 CL26/6/17 PL-TTDV Còn hiệu lực
10/05/2023

78242 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN 0004-0923/HQ-ZYMSH Còn hiệu lực
21/09/2023

78243 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 02-28092023/TP-PL Còn hiệu lực
28/09/2023

78244 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT 2112/25/TP Còn hiệu lực
22/12/2023

78245 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 07HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

78246 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 03/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Đã thu hồi
20/10/2019

78247 MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 022021MDRAY/SH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
18/01/2021

78248 Máy phân tích sinh hóa tự động (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 170000062/PCBPL-BYT-HMM/2021-0807 Công ty CP Thiết bị y tế Labomed Đã thu hồi
09/07/2021

78249 Máy phân tích sinh hóa tự động (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181171 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2020

78250 Máy phân tích sinh hóa tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 248PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Còn hiệu lực
20/06/2019

78251 Máy phân tích sinh hóa tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 04PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Còn hiệu lực
29/06/2019

78252 Máy phân tích sinh hóa tự động kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018740 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Còn hiệu lực
30/10/2019

78253 Máy phân tích sinh hóa tự động T900 Automatic Chemistry Analyzer TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 23HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

78254 Máy phân tích sinh hóa tự động và linh phụ kiện đi kèm (kể cả hóa chất đi kèm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 23/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI XUÂN Còn hiệu lực
23/02/2021

78255 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 03PL-2020/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
29/05/2020

78256 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 277/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Còn hiệu lực
09/03/2021

78257 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 11PL-2020/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
28/07/2021

78258 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 06PL-2023/180000010/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2023

78259 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

78260 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019