STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78261 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018741 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Còn hiệu lực
30/10/2019

78262 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 101/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
11/11/2019

78263 MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1146/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Còn hiệu lực
28/05/2020

78264 máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 24-1-6CL26/6/17 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Đức Còn hiệu lực
15/09/2020

78265 máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 24-1-7CL26/6/17 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Đức Còn hiệu lực
15/09/2020

78266 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7620CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
05/11/2020

78267 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1683A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020

78268 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1796/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Còn hiệu lực
10/12/2020

78269 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1663A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Còn hiệu lực
10/12/2020

78270 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 18521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
15/03/2021

78271 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 610/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
26/04/2021

78272 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 717/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
12/05/2021

78273 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 919/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
11/06/2021

78274 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 57/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
07/07/2021

78275 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2156/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
07/10/2021

78276 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0414PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO Còn hiệu lực
14/12/2021

78277 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0399/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Còn hiệu lực
25/12/2021

78278 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ Còn hiệu lực
11/01/2022

78279 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 260322/MDRAY-HN Còn hiệu lực
26/03/2022

78280 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ 01-2022/PCBPL-BYT –THIÊN HÀ Còn hiệu lực
13/04/2022