STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78301 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 03/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Đã thu hồi
20/10/2019

78302 MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 022021MDRAY/SH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
18/01/2021

78303 Máy phân tích sinh hóa tự động (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 170000062/PCBPL-BYT-HMM/2021-0807 Công ty CP Thiết bị y tế Labomed Đã thu hồi
09/07/2021

78304 Máy phân tích sinh hóa tự động (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181171 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2020

78305 Máy phân tích sinh hóa tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 248PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Còn hiệu lực
20/06/2019

78306 Máy phân tích sinh hóa tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 04PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Còn hiệu lực
29/06/2019

78307 Máy phân tích sinh hóa tự động kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018740 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Còn hiệu lực
30/10/2019

78308 Máy phân tích sinh hóa tự động T900 Automatic Chemistry Analyzer TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 23HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

78309 Máy phân tích sinh hóa tự động và linh phụ kiện đi kèm (kể cả hóa chất đi kèm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 23/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI XUÂN Còn hiệu lực
23/02/2021

78310 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 03PL-2020/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
29/05/2020

78311 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 277/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Còn hiệu lực
09/03/2021

78312 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 11PL-2020/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
28/07/2021

78313 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 06PL-2023/180000010/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2023

78314 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

78315 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

78316 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA 20VB/170000060/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba Còn hiệu lực
03/07/2019

78317 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 02B/23/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
11/01/2023

78318 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 02B/23/KQPL-VAVIM Đã thu hồi
11/01/2023

78319 Máy phân tích sinh hóa và hóa chất dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 15HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

78320 Máy Phân Tích sinh hóa và linh phụ kiện đi kèm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 90/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI XUÂN Còn hiệu lực
17/02/2020