STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78401 Máy phân tích thành phần huyết sắc tố TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 66/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
04/01/2020

78402 Máy phân tích thành phần huyết sắc tố TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 89/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
06/01/2020

78403 Máy phân tích thành phần huyết sắc tố TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 319/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
08/12/2020

78404 Máy phân tích tinh trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1007021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 3T Còn hiệu lực
11/01/2022

78405 Máy phân tích tinh trùng và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2749 PL Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Thái Bình Dương Còn hiệu lực
20/12/2019

78406 Máy phân tích tinh trùng và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2589/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
28/12/2021

78407 Máy phân tích tốc độ lắng máu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 04B/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
05/04/2022

78408 Máy phân tích tốc độ máu lắng tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 59/2022-EliTech/PĐ-PL Còn hiệu lực
07/07/2022

78409 Máy phân tích tốc độ máu lắng tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 59/2022-EliTech/PĐ-PL Còn hiệu lực
07/07/2022

78410 Máy phân tích tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 36/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

78411 Máy phân tích tư thế (Máy tập thăng bằng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1022/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
04/09/2020

78412 Máy phân tích tư thế (Máy tập thăng bằng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1902/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
21/12/2020

78413 Máy phân tích tự động CLOVER A1c TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 267 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ ITMED VINA Còn hiệu lực
22/11/2019

78414 Máy phân tích tự động HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 05B/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
21/02/2022

78415 Máy phân tích tự động đa chức năng (đông máu, miễn dịch, sinh hóa và điện giải) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1004721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Còn hiệu lực
05/01/2022

78416 Máy phân tích tự động đa chức năng cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M SNC/PL-04 Còn hiệu lực
30/07/2023

78417 Máy phân tích từng phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TECOTEC GROUP 082022/TECOTECGROUP Còn hiệu lực
26/08/2022

78418 Máy phân tích vi chất trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1420CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 3T Còn hiệu lực
25/03/2020

78419 Máy phân tích xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 0013/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
13/07/2023

78420 MÁY PHÂN TÍCH XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH PHÁT QUANG TỰ ĐỘNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 09/09/VVT Còn hiệu lực
12/09/2022