STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78421 Máy phân tích điện di TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2326/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
08/11/2021

78422 Máy phân tích điện di TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 04-2023/A.V.L-PL Còn hiệu lực
03/03/2023

78423 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018302 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
23/06/2019

78424 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1724/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
11/08/2019

78425 Máy Phân tích Điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES QP004b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Còn hiệu lực
20/12/2019

78426 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 52/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
04/01/2020

78427 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 73/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/01/2020

78428 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1062/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH Còn hiệu lực
24/12/2019

78429 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 91/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/01/2020

78430 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 30/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
22/04/2020

78431 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 30/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
22/04/2020

78432 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 254/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XUẤT NHẬP KHẨU HUY HOÀNG Còn hiệu lực
21/05/2020

78433 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 529/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
17/06/2020

78434 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 207/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

78435 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 207/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

78436 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 207/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

78437 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 141b/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
24/10/2020

78438 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7620CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
05/11/2020

78439 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 284/2020/CV-VQ Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
22/01/2021

78440 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 16721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
01/03/2021