STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78441 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 18521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
15/03/2021

78442 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 06-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
25/03/2021

78443 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 201/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/07/2021

78444 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 201/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/07/2021

78445 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 201/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/07/2021

78446 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 191a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
25/08/2021

78447 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 191a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
25/08/2021

78448 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 191a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
25/08/2021

78449 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 304/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
12/01/2022

78450 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 01-22/PLTB-VAVIM Còn hiệu lực
10/02/2022

78451 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 01/PL_TTBYT Còn hiệu lực
18/01/2022

78452 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC 02/BPL/HP Còn hiệu lực
07/03/2022

78453 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ 01-2022/PCBPL-BYT –THIÊN HÀ Còn hiệu lực
13/04/2022

78454 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 0001/HKT/CBS Còn hiệu lực
27/04/2022

78455 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 07/PL-EX-BD-2022 Còn hiệu lực
13/05/2022

78456 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 12/2022-BioCare/PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

78457 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MỚI NCT 20220511-NCT/170000051/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2022

78458 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HIỂN THÔNG 02.08/2022 Còn hiệu lực
03/08/2022

78459 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 146/2022-EXIAS/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/06/2023

78460 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH 01.24-2 NA/PL_TTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023