STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78461 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 130-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

78462 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG 01.2024/AFT Còn hiệu lực
17/01/2024

78463 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA 22012024/CARETIUMMGM Còn hiệu lực
22/01/2024

78464 máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 15/2013PL-TP Còn hiệu lực
02/02/2024

78465 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 02/2024/PL-DC Còn hiệu lực
29/02/2024

78466 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-44/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/02/2020

78467 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-44/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/02/2020

78468 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-809/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/02/2020

78469 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 275b/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
27/11/2020

78470 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 192/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
25/08/2021

78471 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MỚI NCT 20220511-NCT/170000051/PCBPL-BYT Đã thu hồi
25/07/2022

78472 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HIỂN THÔNG 08/2022 Đã thu hồi
02/08/2022

78473 Máy phân tích điện giải (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181222 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
07/09/2020

78474 Máy phân tích điện giải 5 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT 01-2022/PLTBYT. Còn hiệu lực
21/03/2022

78475 Máy phân tích điện giải hoàn toàn tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 070222/HMM-PL03 Còn hiệu lực
07/02/2022

78476 Máy phân tích điện giải hoàn toàn tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 05/PLIVD Đã thu hồi
26/01/2022

78477 Máy phân tích điện giải ISE sử dụng 3 điện cực chọn lọn ion và 1 điện cực tham chiếu để xác định nồng độ các điện giải trong mẫu pha loãng: Na+, K+ và Cl- TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1176/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/07/2020

78478 Máy phân tích điện giải ISE sử dụng 3 điện cực chọn lọn ion và 1 điện cực tham chiếu để xác định nồng độ các điện giải trong mẫu pha loãng: Na+, K+ và Cl- TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1177/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/07/2020

78479 Máy phân tích điện giải K+, Na+, Cl-, Ca++, pH TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 24/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Đã thu hồi
28/06/2019

78480 Máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 070222/HMM-PL02 Còn hiệu lực
07/02/2022