STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78481 Máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 52/PL-AN Còn hiệu lực
05/07/2022

78482 Máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 284/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
03/12/2020

78483 Máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 04/PLIVD Đã thu hồi
26/01/2022

78484 Máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 03/PLIVD Đã thu hồi
26/01/2022

78485 Máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 070222/HMM-PL01 Đã thu hồi
07/02/2022

78486 Máy phân tích điện giải tự động và phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3684-3 PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thiên Nam Còn hiệu lực
09/03/2021

78487 Máy phân tích điện giải tự động và hóa chất chạy máy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 275b/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
27/11/2020

78488 Máy phân tích điện giải tự động và hóa chất chạy máy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 284/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
03/12/2020

78489 Máy phân tích điện giải tự động và hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 08/2024/PLYT/SGM Còn hiệu lực
20/02/2024

78490 Máy phân tích điện giải và Hóa chất chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 3008227/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

78491 Máy phân tích điện giải và hóa chất, phụ kiện dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 01HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

78492 Máy phân tích điện giải và linh kiện, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 03-2023/A.V.L-PL Còn hiệu lực
03/03/2023

78493 Máy phân tích điện giải và linh kiện, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 10-2023/A.V.L-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

78494 Máy phân tích điện giải và linh kiện, phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 09/170000085/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT A.V.L Đã thu hồi
29/06/2019

78495 Máy phân tích điện giải và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 01PL-2023/180000010/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2023

78496 Máy phân tích điện giải và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 32-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
20/01/2021

78497 Máy phân tích điện giải và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019625/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT Còn hiệu lực
26/12/2019

78498 Máy phân tích điện giải và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Đã thu hồi
07/10/2019

78499 Máy phân tích điện giải và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Đã thu hồi
07/10/2019

78500 Máy phân tích điện giải và phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA 21VB/170000060/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba Còn hiệu lực
03/07/2019