STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78521 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO THIÊN LỘC 06-2022/PL-TL Còn hiệu lực
24/08/2022

78522 Máy phân tích điện giải, khí máu và chất thử chẩn đoán dùng cho máy điện giải, khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 201218PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Hamemy Còn hiệu lực
29/06/2019

78523 Máy phân tích điện giải, khí máu, linh phụ kiện vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 06PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Hamemy Còn hiệu lực
29/06/2019

78524 Máy phân tích điện giải, phụ kiện và linh kiên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 02/170000085/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT A.V.L Đã thu hồi
29/06/2019

78525 Máy phân tích điện giải, Điện cực dùng cho Máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 04-0917/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

78526 Máy phân tích định lượng miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 240822-HKT-KQPL Còn hiệu lực
26/08/2022

78527 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018300 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
22/06/2019

78528 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 2-2018 /170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
29/06/2019

78529 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 64/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
16/09/2019

78530 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018630 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
24/10/2019

78531 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 39-2019/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
14/11/2019

78532 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 114-2019/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
14/11/2019

78533 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2669CL_PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Còn hiệu lực
15/12/2019

78534 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2669 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Quang Phát Còn hiệu lực
29/12/2019

78535 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 594 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hồng Hạnh Còn hiệu lực
09/08/2021

78536 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 02122020-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Còn hiệu lực
28/10/2021

78537 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 285/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO Còn hiệu lực
30/11/2021

78538 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 01/PL_TTBYT Còn hiệu lực
18/01/2022

78539 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 24-5/PL_TTBYT Còn hiệu lực
16/05/2022

78540 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 24-5/PL_TTBYT Còn hiệu lực
16/05/2022