STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78541 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BÌNH MINH 22-2022/PL-BM Còn hiệu lực
18/10/2022

78542 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 2511-HKT-KQPL Còn hiệu lực
08/12/2022

78543 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM 01/HTI-PN/2023 Còn hiệu lực
05/04/2023

78544 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 24/BPL-OST Còn hiệu lực
20/07/2023

78545 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 15-2021/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2023

78546 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 060224 Còn hiệu lực
07/03/2024

78547 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT 24-04/2024/VHD Còn hiệu lực
26/04/2024

78548 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 040524HN-LAB Còn hiệu lực
23/05/2024

78549 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 11-1-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Đã thu hồi
29/06/2019

78550 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 11-2-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Đã thu hồi
29/06/2019

78551 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 2-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Đã thu hồi
29/06/2019

78552 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 09HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

78553 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 15/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Đã thu hồi
20/10/2019

78554 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BÌNH MINH 22-2022/PL-BM Đã thu hồi
18/10/2022

78555 Máy phân tích đông máu (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018907 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BÌNH MINH Còn hiệu lực
26/02/2020

78556 Máy phân tích đông máu (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO THIÊN LỘC 16-2022/PL-BM Đã thu hồi
18/08/2022

78557 Máy phân tích đông máu (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BÌNH MINH 18-2022/PL-BM Đã thu hồi
25/08/2022

78558 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 15/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

78559 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 67/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
16/09/2019

78560 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0030/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
29/12/2020