STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78601 Máy phát chính G11 tích hợp siêu âm và hàn mạch lưỡng cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-558-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

78602 Máy phát chính G11 tích hợp siêu âm và hàn mạch lưỡng cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-56-2022 Còn hiệu lực
16/03/2022

78603 Máy phát chính G11 tích hợp siêu âm và hàn mạch lưỡng cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-221-2022 Còn hiệu lực
01/09/2022

78604 Máy phát hiện vi khuẩn Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MARA 0031-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
27/09/2021

78605 Máy phát hiện vi khuẩn Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM 003-2022/PL-ARQVN Còn hiệu lực
31/05/2022

78606 Máy phát laser TTBYT Loại C VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 40.6.1/062023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
01/06/2023

78607 Máy phát phẫu thuật điện cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0004-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
27/04/2021

78608 Máy phát phẫu thuật điện và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-288-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

78609 Máy phát sóng cao tần và Phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 112/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Mai Phương Phát Còn hiệu lực
25/05/2021

78610 Máy phát sóng cao tần và Phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 112/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Mai Phương Phát Đã thu hồi
07/05/2021

78611 Máy phát sóng cao tần và phụ kiện: kim đốt, bộ đốt nhiệt ( Electrode) TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2503/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
05/04/2021

78612 Máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 195/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam Còn hiệu lực
30/07/2020

78613 Máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM 1512/BKQPL-PLT Còn hiệu lực
18/12/2023

78614 Máy phát tín hiệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/02/2020

78615 Máy phát tín hiệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 97/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2020

78616 Máy phát tín hiệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/230 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

78617 Máy phát tín hiệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/277 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

78618 Máy phát tín hiệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/327 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/10/2021

78619 Máy phát và cáp nối dùng trong tán sỏi nội mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0057-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

78620 Máy phát và cáp nối dùng trong tán sỏi nội mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0078-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
23/12/2021