STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78621 Máy phẫu thuật laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019610/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRIVINA Còn hiệu lực
09/01/2020

78622 Máy phẫu thuật laser CO2 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3497 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIN SON Còn hiệu lực
24/11/2020

78623 Máy phẫu thuật laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN 230406/PL-MEDSUN Còn hiệu lực
06/04/2023

78624 Máy phẫu thuật Laser CO2 và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210491-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021

78625 Máy phẫu thuật Laser CO2 và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210492-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021

78626 Máy phẫu thuật mắt Phaco TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 07-2023/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

78627 Máy phẫu thuật mắt Phaco (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018730 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THN VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

78628 Máy phẫu thuật mắt Phaco và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 61/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
13/06/2019

78629 Máy phẫu thuật mắt Phaco và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 60/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
13/06/2019

78630 Máy Phẫu thuật mắt Phaco và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 56/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
13/06/2019

78631 Máy Phẫu thuật mắt Phaco và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 57/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
13/06/2019

78632 Máy phẫu thuật mắt Phaco và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 58/170000044/PBCPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
13/06/2019

78633 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1062/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

78634 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 44/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
24/01/2021

78635 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1068 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
03/05/2021

78636 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

78637 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0162021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
18/11/2021

78638 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 01/2023NP Còn hiệu lực
18/04/2023

78639 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 03072023-1-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2023

78640 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 0702203-TN/180000023/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
08/08/2023