STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78681 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070905/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78682 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070903/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78683 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 10/PL-NPC/22 Còn hiệu lực
14/09/2022

78684 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 0601/2023/PL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2023

78685 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 06/2023-PL/YTVN Còn hiệu lực
16/06/2023

78686 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 06/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

78687 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 22b/2023/AN Còn hiệu lực
19/09/2023

78688 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1083/1700000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

78689 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 76/PL-VQ Còn hiệu lực
30/10/2023

78690 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 13/2023PL-TP Còn hiệu lực
24/11/2023

78691 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ NAM TIẾN MEDICAL 18032024/NTM/PL Còn hiệu lực
20/03/2024

78692 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH BANG 05-PL/MB Còn hiệu lực
03/04/2024

78693 Máy siêu âm màu 2D, tim mạch; máy siêu âm màu 4D và phụ kiện. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 010/180000024/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG Còn hiệu lực
12/06/2019

78694 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 915 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

78695 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181070-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

78696 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 090101/2024/PL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

78697 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 090102/2024/PL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

78698 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 090103/2024/PL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

78699 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 090104/2024/PL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

78700 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 090105/2024/PL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024