STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78721 Máy siêu âm màu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 12/2022/MINDRAY-TTBYT Còn hiệu lực
30/05/2023

78722 Máy siêu âm màu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 12/2022/MINDRAY-TTBYT Đã thu hồi
26/05/2023

78723 Máy siêu âm màu và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 496.5- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần phát triển kỹ thương tổng hợp Còn hiệu lực
18/10/2020

78724 Máy siêu âm màu và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 598- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần phát triển kỹ thương tổng hợp Còn hiệu lực
18/10/2020

78725 Máy siêu âm màu và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 785- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần phát triển kỹ thương tổng hợp Còn hiệu lực
18/10/2020

78726 Máy siêu âm màu và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 732/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Gold Lite Pte Ltd tại Hà Nội Còn hiệu lực
25/10/2021

78727 Máy siêu âm màu xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2927A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

78728 Máy siêu âm màu đi kèm phụ kiện đầu dò TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 433-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Hữu Còn hiệu lực
22/08/2019

78729 Máy siêu âm màu, các loại đầu dò, phần mềm, máy in, và các linh kiện, phụ kiện dùng kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1925/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
29/07/2021

78730 Máy siêu âm màu, các loại đầu dò, phần mềm, máy in, và các linh kiện, phụ kiện dùng kèm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1923/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

78731 Máy siêu âm nhãn khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 03/PLTTBYT-LLD Còn hiệu lực
22/11/2023

78732 Máy siêu âm nhãn khoa và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY PL05/03-2022/AHM Còn hiệu lực
16/05/2022

78733 Máy siêu âm nhãn khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 011KV/170000058/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh Đã thu hồi
18/01/2021

78734 Máy siêu âm nhũ tự động 3D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 147/170000044/CBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

78735 Máy siêu âm tổng quát và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 010KV/170000058/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh Đã thu hồi
18/01/2021

78736 Máy siêu âm trắng đen xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6812021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2022

78737 Máy siêu âm trắng đen xách tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 13/2022/MINDRAY-TTBYT Còn hiệu lực
30/05/2023

78738 Máy siêu âm trắng đen xách tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 13/2022/MINDRAY-TTBYT Đã thu hồi
26/05/2023

78739 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
27/08/2020

78740 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200526 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2020