STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78741 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31821CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
29/05/2021

78742 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL25 Còn hiệu lực
20/01/2022

78743 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL26 Còn hiệu lực
08/04/2022

78744 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN 180722/PL-VT/01 Còn hiệu lực
18/07/2022

78745 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN 160822/PL-VT/04 Còn hiệu lực
16/08/2022

78746 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 03-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
12/01/2023

78747 Máy Siêu Âm Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2190/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2023

78748 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 22-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
15/09/2023

78749 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN PLTB-01/GHM Còn hiệu lực
29/09/2023

78750 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH 03-13122023/HA-PL Còn hiệu lực
13/12/2023

78751 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 125/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

78752 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 294/170000077/PCBPL-BYT Đã thu hồi
18/04/2023

78753 Máy siêu âm trị liệu ( Máy trị liệu bằng sóng siêu âm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

78754 Máy siêu âm trị liệu (Máy trị liệu bằng sóng siêu âm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED SonicHDM Còn hiệu lực
08/03/2022

78755 Máy siêu âm trị liệu (điều trị) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 167a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
24/08/2021

78756 Máy siêu âm trị liệu hội tụ cường độ cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 24A-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
13/12/2023

78757 Máy siêu âm trị liệu kết hợp tần số vô tuyến Exion và phụ kiện kèm theo (Đầu dò BTL-785-1, BTL-785-2, BTL-785-3, BTL-785-4) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM 042024/KQPL-BTL Còn hiệu lực
19/03/2024

78758 Máy siêu âm trị liệu kết hợp tần số vô tuyến và linh phụ kiện kèm theo, bao gồm - Đầu dò (BTL-785-1), (BTL-785-2), (BTL-785-3), (BTL-785-4) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL60.2 Còn hiệu lực
11/10/2023

78759 Máy siêu âm trị liệu kết hợp điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31821CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
29/05/2021

78760 Máy siêu âm trị liệu và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210434-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
02/07/2021