STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78801 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3031-2 CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

78802 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3031-3 CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

78803 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan-lách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 07.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
14/04/2022

78804 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan-lách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 03.23-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
13/12/2023

78805 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng xơ gan và gan nhiễm mỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0453/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

78806 Máy siêu âm chẩn đoán định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD MSD-PL/05-2023 Còn hiệu lực
15/12/2023

78807 Máy siêu âm chuẩn đoán hình ảnh và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2507 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2020

78808 Máy siêu âm chuẩn đoán và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN GIA 01/AG-PLTBYTLB/SA Còn hiệu lực
25/07/2022

78809 Máy siêu âm chuẩn đoán và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN GIA 02/AG-PLTBYTLB/SA Còn hiệu lực
18/11/2022

78810 Máy siêu âm chuẩn đoán và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN GIA 03/AG-PLTBYTLB/SA Còn hiệu lực
07/12/2022

78811 Máy siêu âm Doppler kĩ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020102/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT Còn hiệu lực
15/12/2021

78812 Máy siêu âm Doppler mạch cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 24/2022/CV-AN Còn hiệu lực
18/04/2022

78813 Máy siêu âm Doppler mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2822017MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
08/06/2019

78814 Máy siêu âm Doppler mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 25082022/MPMED Còn hiệu lực
25/08/2022

78815 Máy siêu âm Doppler màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA 0405/2023/PL-MG Còn hiệu lực
04/05/2023

78816 Máy siêu âm Doppler màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA 0405/2023/PL-MGSA Còn hiệu lực
04/05/2023

78817 Máy siêu âm Doppler màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 05/2023 CV-PBA Còn hiệu lực
19/05/2023

78818 MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU KỸ THUẬT SỐ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONOU 08/2023 Còn hiệu lực
02/03/2024

78819 Máy siêu âm Doppler màu kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONOU 03/2024/PL-SONOU Còn hiệu lực
27/03/2024

78820 Máy siêu âm Doppler xuyên sọ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 292017MP/ 170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
11/06/2019