STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78821 Máy siêu âm Doppler Xuyên sọ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04060717 Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
20/08/2019

78822 Máy siêu âm Doppler xuyên sọ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 4b/2021/CV-VQ Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
08/01/2022

78823 Máy siêu âm Doppler xuyên sọ (Máy đo lưu huyết não) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ 001/190000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Còn hiệu lực
02/01/2020

78824 Máy siêu âm doppler xuyên sọ (Máy đo lưu huyết não) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 07/203/AN Còn hiệu lực
09/02/2023

78825 Máy siêu âm doppler xuyên sọ (Máy đo lưu huyết não) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 07/2023/AN Còn hiệu lực
25/10/2023

78826 Máy siêu âm Dopplerr kèm phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3068 PL Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Thành An Còn hiệu lực
19/12/2019

78827 Máy siêu âm dùng cho phẫu thuật (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181915 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BK MEDICAL Còn hiệu lực
15/11/2021

78828 Máy siêu âm hội tụ TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 667.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Còn hiệu lực
31/12/2021

78829 Máy siêu âm kèm phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2711 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
20/08/2019

78830 MÁY SIÊU ÂM KÈM PHỤ KIỆN TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2922 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

78831 MÁY SIÊU ÂM KÈM PHỤ KIỆN TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2923 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

78832 Máy siêu âm kèm phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3751 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
05/06/2021

78833 Máy siêu âm kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONOU 01/2024/PL-SONOU Còn hiệu lực
04/03/2024

78834 Máy siêu âm kèm đầu dò TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3157 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam Còn hiệu lực
18/12/2021

78835 Máy siêu âm kèm đầu dò và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 130-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIM HỮU Còn hiệu lực
10/07/2019

78836 Máy siêu âm kết hợp tần số vô tuyến C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL60 Còn hiệu lực
21/07/2023

78837 Máy siêu âm kết hợp tần số vô tuyến và linh phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL60.1 Đã thu hồi
10/10/2023

78838 Máy siêu âm kết hợp tần số vô tuyến và linh phụ kiện kèm theo, bao gồm - Đầu điều trị thân người (BTL-785-1) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTL.VN_PL60.1 Đã thu hồi
11/10/2023

78839 Máy siêu âm kết hợp điện xung dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 09/2022 Còn hiệu lực
31/10/2022

78840 Máy siêu âm kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 20/2022/MINDRAY-TTBYT Còn hiệu lực
30/05/2023