STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78861 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 253/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2023

78862 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 011021ACT/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Đã thu hồi
03/11/2021

78863 Máy siêu âm mắt A/B và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 018/170000113/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Còn hiệu lực
24/12/2021

78864 Máy siêu âm mắt AB và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 91/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
05/02/2021

78865 Máy siêu âm mắt kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2024-003-SKMed/3000A Còn hiệu lực
05/04/2024

78866 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 62/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
13/06/2019

78867 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 63/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/06/2019

78868 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 64/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/06/2019

78869 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 23/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/06/2019

78870 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 23/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/06/2019

78871 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 23/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/06/2019

78872 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 112/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
05/02/2021

78873 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 101017/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật 68 Còn hiệu lực
05/10/2021

78874 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 015/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

78875 Máy siêu âm mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 101017/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật 68 Đã thu hồi
02/10/2021

78876 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180649 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

78877 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 01HTC-NPCHN/170000078/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Nipon Corporation tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
08/11/2019

78878 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 10AHITACHI Công ty TNHH Dich vụ kỹ thuật Y Sinh Còn hiệu lực
11/11/2019

78879 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 10HTC-HNK/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ thương mại HNK Việt Nam Còn hiệu lực
21/02/2020

78880 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2156A/2021/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
01/11/2021