STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78881 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070904/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78882 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070906/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78883 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070901/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78884 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070902/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78885 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070905/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78886 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070903/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78887 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 10/PL-NPC/22 Còn hiệu lực
14/09/2022

78888 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 0601/2023/PL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2023

78889 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 06/2023-PL/YTVN Còn hiệu lực
16/06/2023

78890 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 06/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

78891 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 22b/2023/AN Còn hiệu lực
19/09/2023

78892 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1083/1700000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

78893 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 76/PL-VQ Còn hiệu lực
30/10/2023

78894 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 13/2023PL-TP Còn hiệu lực
24/11/2023

78895 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ NAM TIẾN MEDICAL 18032024/NTM/PL Còn hiệu lực
20/03/2024

78896 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH BANG 05-PL/MB Còn hiệu lực
03/04/2024

78897 Máy siêu âm màu 2D, tim mạch; máy siêu âm màu 4D và phụ kiện. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 010/180000024/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG Còn hiệu lực
12/06/2019

78898 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 915 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

78899 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181070-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

78900 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 090101/2024/PL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024