STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78941 Máy siêu âm trắng đen xách tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 13/2022/MINDRAY-TTBYT Còn hiệu lực
30/05/2023

78942 Máy siêu âm trắng đen xách tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 13/2022/MINDRAY-TTBYT Đã thu hồi
26/05/2023

78943 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
27/08/2020

78944 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200526 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2020

78945 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31821CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
29/05/2021

78946 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL25 Còn hiệu lực
20/01/2022

78947 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL26 Còn hiệu lực
08/04/2022

78948 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN 180722/PL-VT/01 Còn hiệu lực
18/07/2022

78949 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN 160822/PL-VT/04 Còn hiệu lực
16/08/2022

78950 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 03-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
12/01/2023

78951 Máy Siêu Âm Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2190/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2023

78952 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 22-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
15/09/2023

78953 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN PLTB-01/GHM Còn hiệu lực
29/09/2023

78954 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH 03-13122023/HA-PL Còn hiệu lực
13/12/2023

78955 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 125/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

78956 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 294/170000077/PCBPL-BYT Đã thu hồi
18/04/2023

78957 Máy siêu âm trị liệu ( Máy trị liệu bằng sóng siêu âm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

78958 Máy siêu âm trị liệu (Máy trị liệu bằng sóng siêu âm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED SonicHDM Còn hiệu lực
08/03/2022

78959 Máy siêu âm trị liệu (điều trị) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 167a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
24/08/2021

78960 Máy siêu âm trị liệu hội tụ cường độ cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 24A-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
13/12/2023