STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79001 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2908/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

79002 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 61PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/10/2023

79003 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23013 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2023

79004 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN 71/23/PL-ĐGSG Còn hiệu lực
15/11/2023

79005 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN 192/23/PL-ĐGSG Còn hiệu lực
27/01/2024

79006 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT ĐỨC 05/2023/PL/NĐ Còn hiệu lực
29/12/2023

79007 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG ĐP/BILIM-01/2022 Còn hiệu lực
12/01/2024

79008 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG ĐPC/HSY-01/2022 Còn hiệu lực
12/01/2024

79009 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01/2022NL-DFI/170000009/PLTBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

79010 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDISUN 04/2024/PL-MEDISUN Còn hiệu lực
10/04/2024

79011 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 240000928/PCBB-HN Còn hiệu lực
09/05/2024

79012 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH PHÁT - VIỆT NAM 052024/PL/ATP Còn hiệu lực
06/06/2024

79013 Máy phân tích nước tiểu (Kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181624 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/03/2021

79014 Máy phân tích nước tiểu (Không bao gồm bộ xử lý dữ liệu và màn hình) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-738/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
03/01/2020

79015 Máy phân tích nước tiểu (Không bao gồm bộ xử lý dữ liệu và màn hình) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 33/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/12/2019

79016 Máy phân tích nước tiểu (không kèm bảng điều khiển) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-125/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
02/01/2020

79017 Máy phân tích nước tiểu (Urine Analyzer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 40/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
13/07/2019

79018 Máy phân tích nước tiểu 11 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6822021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/07/2022

79019 Máy phân tích nước tiểu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH 01-2024/AnBinh-KQPL Còn hiệu lực
10/05/2024

79020 Máy phân tích nước tiểu kèm phụ kiện và que thử nước tiểu đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2024-0318 Còn hiệu lực
03/04/2024