STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79021 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019018/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/07/2019

79022 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019018/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/07/2019

79023 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019018/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/07/2019

79024 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019018/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/07/2019

79025 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019018/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/07/2019

79026 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/00142 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ công nghệ Cao Hà Trang Còn hiệu lực
06/11/2019

79027 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 631-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

79028 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 631-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

79029 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 631-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

79030 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 631-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

79031 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1575/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
17/11/2019

79032 MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN VÀ PHỤ KIỆN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 823 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
06/12/2019

79033 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 076/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hưng Phát Còn hiệu lực
10/03/2020

79034 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0023-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/04/2020

79035 Máy Theo Dõi Bệnh Nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 426/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2020

79036 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

79037 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

79038 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

79039 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

79040 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020