STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79061 Máy tẩy da chết Silk’n ReVit Prestige Intelligent Microdermabrasi on Device TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 566.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC VÂN Đã thu hồi
15/11/2021

79062 Máy tẩy lông TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 22121/210000003/PCBPL-BYT ASHIDA YOICHI Còn hiệu lực
10/12/2021

79063 Máy tẩy trắng răng (Đèn tẩy trắng răng) Gồm: - Máy chính - Dây nguồn - Banh môi - Kính chắn sáng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 146/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
02/02/2021

79064 Máy test hơi thở loại Kibion Dynamic base TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 384-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TD Healthcare Còn hiệu lực
19/07/2019

79065 Máy test hơi thở loại Kibion Dynamic base TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 024B-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TD Healthcare Còn hiệu lực
16/08/2019

79066 Máy test hơi thở loại Kibion Dynamic pro TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 024B-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TD Healthcare Còn hiệu lực
16/08/2019

79067 Máy test lao TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2475 PL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Còn hiệu lực
08/01/2020

79068 Máy thải độc đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 02/MA-2023 Còn hiệu lực
15/07/2023

79069 Máy thăm dò điện sinh lý tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0102/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
30/10/2023

79070 Máy thăm dò điện sinh lý tim điều trị rối loạn nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-331-2018/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
22/11/2021

79071 Máy thăm dò điện sinh lý và các phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-14 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

79072 Máy thăm dò điện sinh lý và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004e/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

79073 Máy thẩm mỹ da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 56/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/07/2023

79074 Máy thẩm mỹ Elos RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 413 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

79075 Máy thẩm mỹ Elos RF laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 412 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

79076 Máy thẩm mỹ elos RF laser và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190863 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
10/09/2019

79077 Máy thẩm mỹ GEM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 417 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

79078 Máy thẩm mỹ IPL và RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 416-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

79079 Máy thẩm mỹ Lazer TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 323.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐỖ THỊ Còn hiệu lực
18/07/2020

79080 Máy thẩm mỹ RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 419-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019